25. март – Благовещение и Ден на толерантността
Координационният съвет по справяне с тормоза и насилието и Ученическият съвет направиха този ден наистина празничен.
Всеки клас получи свитък с пожелание за уважение към различните, добронамереност и търпение, защото толерантността е добродетел, която прави възможно постигането на хармония.
В радиопредаване бе отбелязан и празникът Благовещение. Госпожа Костадинова поздрави всички именици, като им пожела много здраве и сбъднати мечти.
Нека бъдем толерантни,
смели и добри!
Нека се усмихнем
и любовта да ни крепи!