Ден на християнското семейство
Да имаш място, където да отидеш – това е дом. Да имаш някого, когото
да обичаш – това е семейство. Да имаш и двете – това е благословия!
Ученици от VII ,,б“ клас на ОУ,, Никола Парапунов“ с класен
ръководител Лилия Лачинова отбелязаха този светъл ден като изработиха
табло и подготвиха радиопредаване. Отбелязването на празника продължи
в църквата,,Св Благовещение „, където заедно със своите родители
седмокласниците чуха поучителната беседа на отец Димитър Белчин.
Денят на християнското семейство е прекрасен повод да си припомним
изконните християнски традиции и да засвидетелстваме на близките си
нашата обич и признателност!