„My biggest dream-better world“

Project code 2020-1-EL01-KA227-SCH-094775

Partners : Italy, Greece, North Macedonia, Romania, Lithuania, Turkey, Portugal and Bulgaria

От 23.01 до 27.01.2023год. се проведе поредна работна среща по проект Еразъм + „My biggest dream-better worid“ №2020-1-EL01-KA227-SCH-094775 в гр. Турну Мъгуреле, Румъния.

Ученици и учители участваха в много интересни дейности свързани с основната тема по проекта. Училището беше представено от ученици от  VII ми клас ,г-жа Анна Панкова и координатора по проекта г-жа Павлина Маркова.

През изминалата седмица партньорите от седем държави мечтаха заедно за един по-добър свят.Румънското училище домакин, представи своите традиции, култура и история.