По идея на Комисията за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование организацията ,,Диабет без страх“ гостува на учениците от 5.в клас при ОУ ,, Никола Парапунов“. В разговор с петокласниците г-жа Елена Бонкова обясни какво е диабет, какви са първите симптоми и как трябва да се реагира при хипо- и хипергликимия. Децата задаваха много въпроси, свързани с това състояние.В края на срещата бе направена демонстрация за мерене на кръвна захар.