В днешното динамично време, когато децата израстват неусетно, а промените настъпват бързо и неудържимо, често не забелязваме, че опасностите за младежите дебнат отвсякъде и ако не обърнем навреме внимание, проблемът може да стане сериозен и нерешим. Юношеството  е период от живота, който често се свързва с поемане на риск и експериментиране, включително употреба на психоактивни вещества.

Училищният психолог  заедно с учениците от Ученическия съвет запозна учениците от V – VII клас с основните видове наркотични и упойващи вещества, на които всеки може да стане жертва, и влиянието им върху организма и психиката на хората. Информацията им беше представена под формата на интересна презентация на тема,, Наркотиците и младите хора”, включващатекстова  информация  и  разнообразен снимков материал за различните видове наркотици и вредата от тях. По време на дискусиите учениците бяха провокирани да изразят своето отношение към проблема.От проведената в училището инициативаможем да направим извода, че  учениците осъзнават риска, свързан с употребата на  наркотици и появата на зависимост, и  отношението им  към тяхното използване  е негативно.