Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни със съдействието на ръководството на училището организира конкурс в две категории: презентация и информационна брошура на тема ,, Наркотиците – животът е по-красив без тях”.
В конкурса се включиха 40 ученици. В категория компютърна презентация на първо място е отличена Александра Чонкова – Vв клас, а за изработка на информационна брошура – Здравка Иванова от VIIа клас.
Г-жа Пелтегова връчи поощрителни грамоти на участниците в конкурса.