„Азбука на оцеляването“

Бедствията обикновено връхлитат внезапно и неочаквано. Те са плашещи за възрастните, а за децата могат да бъдат силно травмиращи и опасни. Затова е важно да получат напътствия, които ще им помогнат да преодолеят страха и безпокойството, да познават правилата за поведение и действие.
Това бе целта на проведената тренировка на учебна евакуация при земетресение и пожар в ОУ „Н.Парапунов “ – Разлог.
След като всеки клас зае мястото си извън сградите на училището, беше проведена демонстрация от служителите на РС „ПБЗН“ – Разлог, която се доближи максимално до действителността. Беше разиграна ситуация за възникване на пожар в училищния стол. Пожарникарите от дежурната смяна демонстрираха техника и оборудване на специалния противопожарен автомобил, до който и децата можаха да се докоснат.