Днес г-жа Пелтегова, директор на училището, връчи седемнадесет грамоти на ученици, получили отличен 6.00 на НВО по БЕЛ и математика. От тях трима – Виктор Георгиев Сланчев, Петър Атанасов Татарски и Ивайла Костадинова Костова, са с максимален брой точки 100 по математика.

 Общо явили се 32 ученици.