22. март – Световен ден на водата

Под ръководството на г-жа Панкова, преподавател по КМИТ, учениците от VIIa и VIIб клас изработиха постери с апел да не се замърсява водата.