Добрата постъпка

    В навечерието на коледните и новогодишнте празници Координационният съвет по изпълнение на „ Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование“  съвместно с учителите по БЕЛ организира литературен конкурс за съчинение на тема „Добрата постъпка“. В него се включиха ученици от V, VI и VII клас. Целта на конкурса бе да се насърчат учениците да правят добро, с което да накарат някого да се усмихне. Г-жа Пелтегова, директор на училището, връчи грамоти на победителите, чиито съчинения бяха отличени. Първо място получи Даяна Георгиева Попова от Vб клас, на второ място се класираха Йоанна Живкова Кръжина от VIIб клас и Георги Спасов Будин от VII б клас, а на трето място Надя Петрова Галчева и Иван Славчов Фарфаровот Vб клас.

 Нека вълшебството на добрата постъпка вдъхновява всички!