Химията в литературата

 

Интересен и забавен интердисциплинарен открит урок по химия и БЕЛ проведоха г-жа Анна Рачева и г-н Иван Мишков с учениците от 7. а клас. С много интерактивни игри учениците преговориха учебния материал по БЕЛ от 5. до 7. клас, като направиха връзка с необятната наука. Чрез впечатляващи демонстрации на химични опити учителите доказаха взаимодействието между двата учебни предмета.

По този начин учители и ученици стигнаха до извода, че магията на химията е и в литературата.