ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че НВО за учениците в IV клас тази учебна година се отменя. Външното оценяване при тях не е свързано с продължаване в следваща степен, освен при четвъртокласниците, които искат да учат в математически гимназии. Приемът в V клас за тях ще става въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, което ще се проведе на 28 юни. В началото на следващата учебна година се планира измерване на степента на постигане на резултатите в края на IV клас в началото на V клас с извадка от ученици, но не във формата на външно оценяване и не за всички ученици. Няма да се пишат оценки, няма да се оценяват училища.

Седмокласниците ще се явят на Националното външно оценяване по български език и литература на 15 юни 2020г., а на 17 юни 2020г. на НВО по математика.