Иновации в действие

В периода 29.05.2024г. -31.05.2024 г. директорът и учители от ОУ „Никола Парапунов“, гр. Разлог участваха в мобилност по НП „Иновации в действие“. Те посетиха ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин, където наблюдаваха интердисциплинарен открит урок на тема ,,Пчелите и природата“ и се включиха в кръгла маса за споделяне и обсъждане на добри иновативни практики с училищата партньори.
Тази среща доказа, че обменът на опит между педагозите е от голямо значение за създаването на една модерна и иновативна училищна среда.
Следващата среща по НП „Иновации в действие“ за партньорите ще бъде през м. юни в гр. Николаево, когато домакини ще бъдат ученици и учители от ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“.