Интерактивен урок по английски език

Интересен интерактивен урок по английски език проведе г-жа Маркова с учениците от VIв клас. Темата на урока Clothes, accessories and style истински впечатли шестокласниците и провокира тяхната креативност. Чрез различни интерактивни игри и упражнения те затвърдиха старата лексика и научиха нова. За да упражнят наученото, в края на часа, разделени на екипи, учениците с  желание се впуснаха в предизвикателството на г-жа Маркова да опишат свои съученици и учители.