Квалификацията на учителите от ОУ „Никола Парапунов“ – водещ училищен приоритет

Тридневната квалификационна дейност на педагогическия колектив на ОУ „Никола Парапунов“ в град Сандански започна на 19.05.2022 г. С цел обмяна на добри педагогически практики III ОУ „Христо Ботев“, гр. Сандански отвори вратите си за разложките учители, а директорът и педагогическият екип презентираха своя творчески труд и извънкласната дейност на учениците.Волейболните отбори на двете училища влязоха в противоборство, като показаха завидни умения и спортен дух.

На 20.05.2022 г. се проведе обучение на тема „Играта като интерактивен образователен метод, развиваща уменията, компетентностите, ценностите и нагласите на участниците в образователния процес“. Обучението бе съпътствано с практични игри и правила за създаването им.

Последният ден от престоя си в Сандански учителите от ОУ „Никола Парапунов“ посетиха Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев“. Разгледаха материално-техническата база на училището и се запознаха с иновативните и интерактивните методи на работа на педагозите. Изключително впечатление направи STEEMоборудваната зала, която предлага на учениците ефективен учебен процес.