Математика от А до Я

В оспорвано състезание се впуснаха учениците от клуб „Математика от А до Я“ с ръководител Мария Михайлова.
Отборът на момчетата „Калкулатори“ надделя над отбора на момичетата, но всички заедно успяха да затруднят своите родители и гости с интересни задачки закачки.