Мобилност за популяризиране на добри иновативни практики в ПМГ ,,Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

В изпълнение на дейностите по НП “Иновации в действие” на 24 и 25.04.2023г. г-жа Пелтегова, директор на ОУ “Никола Парапунов”, ученици и учители посетиха ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев. Училището домакин сподели своя добър опит в образователния процес. Учители и ученици имаха възможността да наблюдават 2 интердисциплинарни урока, в които учители и ученици показаха своите знания, умения и творческа креативност.