На 22. 04. 2020г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина

На 22. 04. 2020г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина, под надслов

„Действия срещу измененията на климата“

Всеки може да използва тези идеи и да се вдъхнови за позитивни действия, да

покаже подкрепа за хората и планетата.

 

22.04.2020-5-7