Трети б клас с проява, посветена на Световния ден на Земята

Природата е за човека живот, извор на знание и мъдрост, люлка на родолюбие, извор на най-чисти и благородни чувства. За това и как да я опазим по детски разсъждаваха днес третокласниците в зелената класна стая на ОУ“Н. Парапунов“ с своята учителка Жанета Барова и психолога Калина Ергина.
Разделени на екипи, те предлагаха какво да направим за чисто училище, град, околна среда, планета, изработваха табла, табели, рисуваха, отговаряха на загадки. Това позволи на всеки ученик да даде своя принос и породи голямо разнообразие от предложения за опазване на околната среда. „Природата не е сметище“, „Да спасим едно дърво“, „По следите на хората“, „Защитавайки природата, човек защитава себе си“ бяха част от споделените идеи пред директора на училището Даниела Пелтегова.
Проявата, посветена на Световния ден на Земята, наблегна преди всичко на създаването на нови ценности у учениците и изграждането на нов модел на поведение в училище, вкъщи, в обществото. Като посланията на децата са адресирани и до останалите членове на семейството и обществото.