Училище за родители „ Заедно в превенцията срещу употребата на наркотични вещества“

     По инициатива на Директора на ОУ „ Н. Парапунов“ и на Координационния съвет в изпълнение на  „ Механизъм за противодействие на тормоза и насилието“  се проведе Училище за родители с г-жа Магделена Рахова, председател на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград. Тя запозна родителите с видовете наркотици и опасностите за децата. Всички получиха информационен материал със съвети за родители. С интерес присъстващите изгледаха два видеофилма,свързани с темата.Участниците в Училище за родители се обединиха около идеята, че е много важно децата сами да знаят как да се пазят от опасностите и да споделят с родители и учители. Г-жа Пелтегова, директор на училището, изрази удовлетворението си от проведената съвместна инициатива с Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград и успешното партньорство.