В света на книгата

Ден преди един от най- светлите български празници – 24 май, учениците от I б клас избраха  с учителката си Жанета Барова да проведат  урок по извънкласно четене в Читалищна библиотека – гр. Разлог. По време на своето първо посещение в библиотеката, учениците проследиха дългия път на книгата от нейния автор до читателите, научиха  как да  избират книга за четене, както и кои книги могат да заемат за дома и кои да използват на място.

Бяха приятна изненадани от библиотекарките Елена Рачева и Мария Караджова. С тях отгатваха имена на автори, приказки  и приказни герои,  избираха от многото увлекателни книги и имаха възможности да прочетат откъси от тях Получиха подаръци – книгоразделители и флагчета, а те ги поздравиха с  рисунки, посветени на празника.

В края на урока първокласниците коментираха каква книга биха искали да получат като подарък, за какво ще се разказва в нея.

Децата много харесаха библиотеката. Вярваме, че приятелството им с книгите ще стане наистина силно.