През учебната 2016/2017 г. учениците от ОУ „Н. Парапунов“ постигнаха многобройни успехи. Сред тях трябва да отличим високите резултати от олимпиади и състезания.

С огромна гордост представям учениците и техните учители:

– Петър Коцаков от IVа клас, класиран за национална олимпиада „Знам и мога“, в гр. Ямбол, с преподавател Блага Жегова;

– Мариела Цветкова от VIIб клас, класирана за национална олимпиада по история и цивилизация, в гр. Сливен, с преподавател Даниела Джупанова;

– Хелена Кърджиева от VIа клас, първо място в област Благоевград на олимпиадата по история и цивилизация;

– Надежда Ушева от Vв клас, трето място в област Благоевград на олимпиадата по история и цивилизация;

– Иляна Иванова от VIа клас, шесто място в област Благоевград на олимпиадата по история и цивилизация;

– Ралица Манафова от IVа клас, Благовест Гьошев, Петър Кирев, Георги Манзуров от Vб клас, Надежда Ушева от Vв клас, класирани за национално състезание „Ключът на музиката“, в гр. Пловдив, с преподаватели Цветанка Бекярова и Лилия Лачинова;

– Никола Сланчев от IIIа клас, второ място в IX областно състезание по информационни технологии, с преподавател Мариана Гюрова.

Отлични резултати на областния кръг на олимпиади постигнаха и:

– Милена Бояджиева от Vа клас и Стефани Вълева от Vб клас – български език и литература, с преподавател Антоанета Парева;

– Спас Стойчев от VIIа клас – физика, с преподавател Анна Панкова;

– Илияна Иванова от VIа клас – география и икономика, с преподавател Катерина Радева.

За втора година ученици от II, III и IV клас взеха участие в Национално състезание, организирано от СУ „Климент Охридски“ и подкрепено от МОН. Всички участници показаха много добри и отлични резултати и получиха грамоти от организаторите.

Поздравления за всички ученици и техните учители. С пожелание за нови успехи и удовлетвореност от положените усилия.

Даниела Пелтегова

Директор