Пети резултат и само на 4 точки след победителя в цяла България – това е постижението на Петър Коцаков от IVа клас във финалния кръг на Националната олимпиада за четвъртокласници „Знам и мога“ в гр. Ямбол. Той е гордост не само за класа и училището ни, но и за цялата община!