КНИЖКА И ФИЛМ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ПАРК ПИРИН СЪЗДАДОХА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „НИКОЛА ПАРАПУНОВ“ В РАЗЛОГ

Учениците от  V“в“ клас при ОУ „Никола Парапунов“- Разлог създадоха книжка и филм за биоразнообразието в Парк Пирин. Дейностите са по проект „Утрото е в нашите ръце”, финансиран  по програма „Еразъм +,  съфинансиран от Европейския съюз, с  № 2019-1-FR01-KA229-062024_3. В рамките на  дейност  „Preparing „ Nature’s Superheroes’’- Biodiversity Comic Book, учениците  подготвиха редица материали по темата заедно със своя ръководител и координатор по проекта г- жа Павлина Маркова, които им послужиха за създаването на книжката и филма.

Те представиха своята работа в  онлайн връзка със своите съученици, като по този начин всички  обогатиха  познанията си в тази област. Децата ще представят своя продукт пред   партньорските училища в Испания, Франция, Турция и Чехия.