Поредно отличие на децата от ОУ „Никола Парапунов”

В проведената през месец септември инициатива „Европейски ден на спорта в училище” от участвалите 340 учебни заведения в страната учениците от училището заеха първо място. Това е още един повод да се гордеем с активността и постиженията на децата ни.

Представители на организаторите от MOVE Week 2015г. поздравиха учениците и учителите за проведените разнообразни спортни дейности в дните на инициативата. С пожелание за нови бъдещи успехи те връчиха на директора г-жа Пелтегова сертификат за участие и парична награда от 400 лв. Парите ще бъдат използвани за закупуване на спортни пособия.