април 29, 2021

Day

Учениците от VI клас с преподавател г-жа Терзиева Ви поздравяват по случай предстоящите светли Великденски празници! Happy Easter to you and your family as we celebrate our Father’s greatest sacrifice through his Son, Jesus Christ. Have a blessed Easter!
Виж повече
Днес, 28.04.2021 година, учениците от VII група на ЦОУД (IVб клас) съвместно с г-жа Мария Джупанова и г-жа Михаела Найденова организираха пролетна инициатива за засаждане на цветя под наслов “Засади цвете, направи добро!”, която се осъществи на панорамна алея “Стъпалата”. Всеки един от нас е отговорен за облика на мястото, в което живее и отглежда...
Виж повече