Обучение в електронна среда

Category

Уважаеми  родители,     Уведомявам Ви, че в периода от 21.02. 2022 г. до 25.02.2022 г. включително, за учениците от VI клас ще се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационнните и комуникационните технологии.   Учебният процес ще се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams според утвърденото седмично разписание...
Виж повече
        Уважаеми  родители,     Уведомявам Ви, че в периода от 07.02. 2022 г. до 11.02.2022 г. включително за учениците от пети клас и отVIв клас обучението ще се провежда от разстояние в електронна среда. Учебният процес ще се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams според утвърденото седмично разписание за втори учебен...
Виж повече
Уважаеми родители,     Предвид обстановката в страната, свързана с разпространението на COVID – 19, Ви информирам, че в периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително се прекратяват присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас и се преминава на обучение от разстояние в електронна среда. Учебният процес ще се осъществява в...
Виж повече
Уважаеми родители, Информирам Ви, че от 6.12.2021 г. (понеделник) учебният процес е присъствен в училището за всички ученици от I до VII клас, чиито родители са подали Декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест. Обучението на учениците, чиито родители не са изразили съгласие за изследване, ще се осъществява от разстояние в електронна...
Виж повече
        Уважаеми  родители,     Уведомявам Ви, че в периода от 02.12. 2021 г. до 08.12.2021 г. включително, продължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от пети клас и VIIв клас. Учебният процес ще се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams според утвърденото седмично разписание за първи учебен срок. Продължителността...
Виж повече
З А П О В Е Д  № РД-07- 129 /01.12.2021 г.
Виж повече
     Уважаеми  родители, Уведомявам Ви, че за период от една седмица, считано от 25.11. 2021г., продължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от V – VII клас. Учебният процес ще се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams според утвърденото седмично разписание за първи учебен срок. Продължителността на онлайн часовете е 30 минути...
Виж повече
         Уважаеми родители,      Информирам Ви, че в периода от 18.11.2021 г. до 24.11.2021г. включително продължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от V – VIIклас.   Учебният процес се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams при спазване на следния  времеви график: Час V, VI и VII клас 1....
Виж повече
Информа ция за изследване на учениците от I –  IV клас с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19 и организация на обучението в училището   Уважаеми родители, На 11.11.2021 г. от 7.45 часа в училището ще се извърши изследване  на учениците от I – IV клас, чиито родители са подали Декларация съгласие, за...
Виж повече
            Уважаеми  родители, Информирам Ви,  че в периода от 04.11.2021 г. до 10.11.2021 г. включително се прекратяват присъствените учебни занятия и се преминава на обучение от разстояние в електронна среда. Учебният процес за учениците от първи до седми клас ще се осъществява с образователната платформа Microsoft Teams при спазване на следния  времеви график:  ГРАФИК ...
Виж повече