ІV – ти благотворителен концерт – 24.ІV.2004 година „От децата за децата“