ІV – ти благотворителен концерт – 24.ІV.2004 година “От децата за децата”