Подари помощ вместо цвете

Учебната година започна с много емоции. Учениците от VI а клас направиха  най-хубавия подарък на своя класен ръководител госпожа Цветелина Попова. В ръцете си тя получи кутия на добротата и съпричастността. По инициатива на учениците и техните родители бяха събрани дарения за наводнените села в община Карлово. Още на първия учебен ден г-жа Попова проведе разговор с гн Христо Иванов, кмет на село Богдан, за да уточнят начина на изпращане на кутията. Изключително емоционален, той благодари на децата и техните родители. Всяка помощ е важна, а когато инициативата  идва от самите деца, е безценна. Учениците от VI а клас и г-жа Попова отправят апел към всички: „Нека бъдем съпричастни и добри!“