Съобщение

 Униформи се продават всеки вторник от 14:00 до 16:30 часа.