Стартират мероприятията на Координационния съвет по справяне с тормоза и насилието, част от училищната кампания „Моето училище без насилие“. В час на класа учениците от I и II клас направиха драматизация на „Приказка за доброто“. По-големите възпитаници на училището бяха запознати с презентацията на тема „Как заедно да се справим с проявите на насилие и агресия“. По примера на учителката Роузи Дътън класните ръководители показаха експеримента с двете ябълки. Учениците достигнаха до извода, че езикът няма кости, но е достатъчно силен, за да разбие сърце“.