От 14.03.2022 год. до 18.03.2022 год. ученици и учители от ОУ „Никола Парапунов“ взеха участие  в работна среща  по проект Еразъм +, съфинансиран от Европейския съюз, KA227-Partnerships for Creativity, “My biggest dream- better world”, Project code 2020-1-EL-01-KA227-SCH-094775, която се проведе в гр.Васто, Италия.

Седмицата измина бързо! Съпроводена бе  с много емоции, децата намериха  нови приятели  и се докоснаха до културата, традициите и музиката на всяка една от седемте държави партньори по проекта /Италия, Португалия, Гърция, Румъния, Турция, Литва и Северна Македония/.

Предстоят още поредица от срещи, на които ще вземат участие и други наши ученици.