Аз съм различен, ти си различен, но това не е пречка да играем

Един по – различен час на класа се проведе днес в ОУ“Никола Парапунов“. По идея на местната и училищната Комисия за борба с противообществените прояви, обществените възпитатели Мария Костадинова и Лина Пъргова посетиха учениците от 1а и 1б клас. Часът на класа протече под мотото: „Аз съм различен, ти си различен, но това не е пречка да играем“. Чрез презентация, интерактивни игри, беседа и разговори първокласниците се убедиха, че различията между хората не могат да бъдат пречка за тяхното общуване. Не по-малко интересен бе и часът на класа за седмокласниците. Инспектор Тинчев от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ изнесе презентация на тема: „Недопускане на пожари през отоплителния сезон“. Учениците се запознаха с причините за възникване на пожари, мерките за безопасност и видовете пожарогасители. Едни по – различни уроци, които дълго ще се помнят и от най – малките, и от най-големите възпитаници на училището!