Деца в районен съд Разлог

Втора година, забавлявайки се, доброволците от „Детското полицейско управление“ – Разлог получават знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, учат се да работят в екип, на уважение и толерантност. С децата работят инспекторите от РУ на МВР Ани Боянова и Тодор Кокалчев и педагога Жанета Барова.

Особено емоционално бе реализирането на темата „Съд и прокуратура“. Четвъртокласниците влязоха за първи път в съдебна сграда. На входа бяха запознати с правилата за достъп и пропускателен режим.

В истинската съдебна зала имаха възможност да разговарят с председателя на Районен съд – Разлог Димитър Думбанов. Много въпроси поставиха децата – как се определя размера на наказанието при различни престъпления, какво означава условно наказание, за предназначението на други помещения и др. С изключително търпение г-н Думбанов отговаряше и на по-лични въпроси относно избора на професия, удовлетворението от работата, трудностите при вземане на решения, влиянието му при избора на професии на неговите деца и др.

Децата разиграха различни казуси, като сменяха ролите си.

Запознаха се и получиха покана за среща и от административният ръководител на Районна прокуратура – Разлог Ружена Кондева.