Спортна забава

На 04.05.2018 г. първокласниците от II ЦДО с ръководител г-жа Цветанка Бекярова проведоха „Спортна забава“. С много емоции и желание за победа преминаха различните спортни игри. Първокласниците бяха подкрепяни от учениците от I, II, III и IV ЦДО, както и от техните родители.

След оспорвана борба, отборите завършиха наравно.