Education can make the world a better place for all of us

От 25.01. до 29.01.2016 г. ученици и родители от ОУ „Никола Парапунов ”- гр.Разлог, посрещнаха в своите домове 15 деца от гр.Битоля, Македония, по проект №121 Education can make the world a better place for all of us за училищно партньорство, финансиран от ACES /Academy of Central European Schools – Академия на средноевропейските училища/. Учениците от Македония бяха придружени от своите учители и от директора на училището „Коco Racin“.

 

Координатор на проекта е учителят по английски език Павлина Маркова, сътрудници по проекта са Калина Ергина- училищен писхолог, и Лилия Лачинова- старши учител по музика.

 

Домакините бяха подготвили богата и разнообразна програма. По време на едноседмичния си престой македонската група разгледа училището, наблюдава уроци по английски език при г-жа П.Маркова, по български език при г-жа А. Парева, по изобразително изкуство при г-н Г.Пахов, по музика при г-жа Л.Лачинова, по физическо възпитание и спорт при г-н И.Дурев и по домашна техника и икономика при г-жа К.Радева.

 

Безспорно обаче най-запомнящата се част от престоя ще останат у нашите партьори, приятели от Македония, изживените емоции и създадените приятелства.

 

Дните бяха изпълнени с толкова много приключения, с нови срещи и с познания, приятни емоции и изненади, че сбогуването се оказа нелека задача. Много усмивки, сълзи и обещания белязаха раздялата на учениците и учителите, които за пет дни успяха да изградят трайни приятелски отношения, какъвто е и основният смисъл на проекта.