Опознайте различните от вас! Бъдете толерантни!

Във връзка с 16-ти ноември, международен ден на толерантността, в училище ОУ „Н. Парапунов“ бяха проведени следните инициативи: Изработване на табло, посветено на толерантността, от ученическия съвет на училището /Антонио Захов, Радост Димитрова, Благовест Гьошев, Димитър Илиев, Петър Коцаков, Здравко Петров, Хелена Кърджиева, Таня Сеганова, Снежана Лефтерова/, рисунки на учениците от начален етап под надслов: „Толерантност към живота на тази земя“, Бъдете толерантни към всички“, „Толерантност към хората е едно от най-важните човешки качества“, „Прави света по-толерантен“, „Различието не е пречка, всеки заслужава прегръдка“ и др. Също така във фоайаето на училището бе поставено дърво на толерантността, на което учениците закачиха различни думи, синоними на толерантността. Програмата продължи с радиопредаване от ученическия съвет, като основна тема бе: „Ако досега не сме мислили над въпросите за човечността, търпението, доброжелателността, разбирането, може да го направим днес, на 16 ноември“.