Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Днес, 06. 10. 2017г. се проведе състезание за речеви и комуникативни умения на английски език в ОУ „Никола Парапунов”. В състезанието участваха ученици от VII клас , които по артистичен и нестандартен начин презентираха своите комуникативни умения върху предварително подготвена тема, формулирана и пречупена през техния светоглед, но вписваща се в мотото на състезанието. На първо и второ място се класираха съответно:

Първо място-Илияна Иванова-VII „а” клас

Второ място –Катерина Анастасова-VII „б” клас

Убедени сме, че възпитаничките на ОУ „Никола Парапунов” ще защитят достойно името на училището на областния кръг в гр. Благоевград.