Седмица на проекти в  3 б клас

Любознание, старание, родолюбие  и креативност показаха  третокласниците пред своя преподавател Жанета Барова  при обобщаване наученото за Средновековна България.

Разбирайки, че през средните векове родината ни е сред най-значимите европейски държави, учениците изработиха  своите проекти за приносите на средновековна България в развитието на Европа, като направиха описания на българските материални  обекти,  част от Списъка на световното културно наследство. Също писаха за  забележителностите на първите български столици, оцелели до наши дни, за  всекидневието на средновековните българи, домове и облекло.

Опазването на природата на родния край бе тема на проектите по предмета човекът и природата.Заедно участниците изведоха правилата за поведение, а създадените табели за защита на гората ще поставят през пролетта край фиданките, които засадиха преди 2 години.