Информация за здравната обстановка в ОУ „ Н. Парапунов“ към 19.02.2021 г.

Уважаеми родители,

 

В  седмицата от 15. 02. 2021 г. до 19. 02. 2021 г.  по здравословни причини  са отсъствали между 5 – 8 ученици от общо 165 в начален етап и между 4 – 8 ученици от V клас, които се обучават присъствено.

Един ученик е карантиниран поради контакт с болен близък член на семейството.

Няма болни учители  и непедагогически персонал.

В училището се спазват всички противоепидемични мерки за работа в условията на СОVID – 19, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

От 22.02.2021 г. /понеделник/ продължава присъственото обучение за учениците от    I – V клас и обучението в електронна среда от разстояние за учениците от VI – VII клас в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдената  седмична програма.

 

Д. Пелтегова, директор на ОУ „ Н. Парапунов“