,, Васил Левски-148 години безсмъртие,,

,, Васил Левски-148 години безсмъртие,,-под този надслов учениците от 2б клас изработиха проекти, свързани с живота и делото на Апостола.Васил Левски и днес принадлежи на цялото отечество.Той е най-великото име в нашата история,той е с нас и трябва да бъде у нас.