Информация за здравната обстановка в ОУ „ Н. Парапунов“ към 12.02.2021г.

Уважаеми  родители,

 

В периода от 08.02.2021 г. до 12.02.2021 г. по здравословни причини от учебни занимания  са отсъствали между 6 – 10 ученици от общо 165 в начален етап и между     4 – 8 ученици от VII клас, които се обучават присъствено.

Един ученик е карантиниран поради контакт с болен близък член на семейството.

Няма болни учители и служители.

В училището стриктно се изпълняват насоките за работа в условията на COVID – 19.        Осигурена е безопасна среда за провеждане на учебен процес.

 

С уважение!

Д. Пелтегова, директор