През учебната 2022/2023 г. ОУ „Никола Парапунов“ работипо НП „Заедно в изкуствата и спорта“. С цел стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално и танцово наследство в училището се сформираха 2 вокални групи ( V – VII клас) с ръководител г- жа Лилия Лачинова и 1 група ( I – IV клас) в направление „Български народни танци“ с ръководител г-жа Мария Калоянова. В проекта се включиха и учителите по физическо възпитание и спорт. Г-жа Михаела Найденова сформира отбор по баскетбол с ученици V- VII клас, а г-н Иван Дурев – отбор по волейбол за същата възрастова група. Общо 65 ученици от училищетоса включени в заниманията по модулите „Изкуства“ и „Спорт“.