На 7.04. 2023 г. учениците от VБ клас с класен ръководител Михаела Найденова само ден след като поздравиха първокласниците, че са изучили всички букви, отново бяха заедно с тях, като четоха на малките учениците приказки на Шарл Перо и им разказваха за любимите си книги.