С технологии в бъдещето
Учениците от Vа и VIа клас с класни ръководители г-жа Маркова и г-жа Панкова изживяха два безкрайно емоционални дни в Националния STEM център и във високо технологичното пространство на Technomagicland-София. В продължение на часове децата реализираха проекти и експерименти в STEM среда, свързани с изучаваните природни науки, математика, информационни технологии и английски език. Управляваха роботи, рисуваха с 3D писалки, моделираха самолети и програмираха играчки.
В Technomagicland сами правиха експерименти със светлина, с огън, с вода и др. природни вещества.
По този начин учениците ще прекрачат смело през бариерата на STEM образованието.
#TechnoMagicLand #STEM