Благовещение е празник с многовековна история,

празник с традиции, които трябва да се знаят и помнят.

Учениците от 3. Б клас при ОУ „Никола Парапунов”

с учители г-н Пукнев и г-жа Рускова

показаха пред своите родители,

че обичат всичко българско и родно.

Децата са като хвърчилата.

Ние, учителите, заедно с родителите

дърпаме и отпускаме въженцето,

тичаме с тях докато останем без дъх.

Искаме да ги научим да бъдат хора с добри сърца и души.

Това се постига с вяра, надежда и любов!  

Благовещение!

Да пребъде!