25 март – Ден на търпението

,,Търпението е добродетел, ценно качество на човека.Само разумният умее да търпи.”

Със съдействието на ръководството на училището, Училищната комисия по ППМН, Ученическият съвет и учениците от VI а клас  организираха  инициативите по повод Деня на търпението.

В началото на деня учители, ученици и родители бяха посрещнати на входа на училището със стикери, символизиращи търпение, брошури на тема,, Търпението е съвкупност от добродетели” и бонбони за отбелязване на ,,Благовещение”.

Всички класове  изработиха табла с дърво, покрито със символи и думи, свързани с търпението.

В час на класа учителите от начален етап разказаха приказка за търпението, преподавателите от прогимназиален етап проведоха проучване с учениците на тема ,, Търпелив човек ли съм?”

На всички междучасия в училището  звучаха песни за доброто, усмивката и търпението.