Благотворителен базар на книгата

 

Ние, учениците от VIб клас при ОУ „Никола Парапунов, изразяваме своята признателност и искрена благодарност към всички, които се присъединиха към нашата кауза и дариха книжка.

Благодарим на всички Вас, четящи хора, които закупихте книга! Благодарим за голямото Ви сърце! По този начин ще усмихнете нечие личице.

Благодарим на заместник-кметовете на Община Разлог г-н Гюров и г-жа Фарфарова, които ни подкрепиха и показаха истинска щедрост и съпричастност!

Инициативата „Да подарим магията на книгата от мен на теб!“ се организира за първа година, но срещна интереса на обществеността и с удоволствие съобщаваме, че събраната сума 1201, 85 лв. ще бъде дарена на деца в неравностойно положение.

Така доказахме, че заедно можем повече!