Ден без автомобили до училище ОУ “ Н. Папапунов “ кани всички родители да участват в инициативата на МОН “ До училище пеша“.

Предизвикваме Ви 22 март да бъде Ден без автомобили в училище.
Идвайки пеша до училище, да покажем на децата най-безопасния маршрут.
Всеки ученик може да попълни талон, в който да отрази изминалите за 1 денонощие м/км пеша.
Вярваме, че всяко семейство ще избере определен ден в седмицата, в който учениците да идват пеша до училище.