Футболен турнир

Благодарим на колегите от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ за отличната организация и за създадените приятни емоции.


Виж тук:

Футболен турнир